Informacije za člane
Društvena pisarna
  
alpinistični odsek:četrtek od 20. do 21. ure
gospodarski odsek:občasno
markacijski odsek:občasno
mladinski odsek:torek od 19.30 do 20.30 ure
športno plezalni odsek:občasno
vodniški odsek:občasno
Članarina

Vrste članarine

A+ članarina, A članarina in B članarina so namenjene odraslim. B1 članarina je namenjena članom nad 65. letom.

Š članarina je namenjena študentom do 26. leta starosti (aktivni status dokazujejo z veljavno študentsko izkaznico) in mladim, ki so brez lastnih dohodkov. S članarina je namenjena srednješolcem. O članarina je namenjena osnovnošolcem, P članarina pa predšolskim otrokom. Š in S članarina imata enotno znamkico, skupno znamkico pa imata tudi O in P članarina.

Družinski članarina: če sta oba starša člana, imajo predšolski otroci, osnovnošolci brezplačno članarino, srednješolci in študenti pa polovično ceno članarine.

Članarino lahko poravnate v društveni pisarni vsak torek od 19.30 do 20.30 ure in vsak četrtek od 20.00 do 21.00 ure. Izven teh ur pa na prodajnem mestu Loterije Slovenije v Domžalah (Utrinek Vida Kleinlercher s. p., Ljubljanska cesta 72, Domžale) od ponedeljka do petka od 7. do 18. ure, ob sobotah pa od 7. do 13. ure.Izven tega časa je članarino mogoče poravnati pri Janezu Vodlanu, Šolska ulica 10, Rodica (724 8447, 041 754 973).


Cena posamezne vrste članarine za leto 2012

VrstaBarva
A+
rdeča65
Ardeča55
Bmodra22
B1modra16,5
Š+Szelena14
Š+S (druž.)zelena7
O+Prumena6
O+P (druž.)
rumena
0

Vpisnina v društvo je brezplačna, izpolniti je potrebno pristopno izjavo (glej spodaj).

Članska izkaznica
Veljajo dosedanje (plastične) članske izkaznice. Cena nove je 2,5 €. Predšolski in osnovnošolski otroci lahko kot člansko izkaznico uporabijo tudi dnevnik Cici planinec ali dnevnika Mladi planinec 1 oz. 2, ki ga dobijo brezplačno na tretjem izletu v okviru mladinskega odseka.

Vsebina članarine

 A, A+B+B1Š+SP+O
50 % popust v planinskih kočah doma in oprostitev plačila turistične takse    
popust v planinskih kočah v evropskih gorah    
nezgodno zavarovanje (invalidnost in smrt)*   
zavarovanje za reševanje v evropskih gorah*   
zavarovanje za odgovornost do oseb in stvari    
celoletna naročnina na Planinski vestnik    
10 % popust v Planinski založbi    
popust pri nakupu športne opreme v nekaterih trgovinah    
drugi komercialni popusti    
* Višje odškodnine in višje zavarovalne vsote

Več o pravicah, ugodnostih in komercialnih popustih si priberite na spletni strani Planinske zveze Slovenije.

Popusti za prenočevanje v planinskih kočah
50 % popust v sobah in na skupnih ležiščih imajo:
- vsi člani planinskih društev, ki so včlanjena v Planinsko zvezo Slovenijo,
- člani slovenskih planinskih društev v tujini,
- člani Planinske zveze Hrvaške in člani planinskih organizacij včlanjenih v Mednarodno zvezo planinskih organizacij (Union Internationale des Associations d'Alpinisme/International Mountaineering and Climbing Federation, kratica UIAA), s katerimi ima Planinska zveza Slovenije sklenjen sporazum o vzajemnosti:

Države, v katerih velja sporazum o vzajemnosti (država, kratica in polno uradno ime planinske organizacije):
Avstrija OeAV – Österreichister Alpenverein
Belgija BAC – Belgische Alpen Club
Francija CAF – Club Alpin Franšais
Italija CAI – Club Alpino Italiano
          AVS – Alpenverein Südtirol
Lihtenštajn LAV – Liechtensteiner Alpenverein
Luksemburg GAL – Groupe Alpin Luxembourgeois
Nemčija  DAV – Deutscher Alpenverein
Nizozemska NKBV – Niederlandse Klim en Bergsport Vereniging
Španija FEDME – Federacion Espańola de Deportes de Montańa
Švica CAS – Club Alpin Suisse
         AACBa – Akademischer Alpenclub Basel
         AACB – Akademischer Alpenclub Bern
         CAAG – Club Alpin Académique Geneve
         AACZ – Akademischer Alpenclub Zürich
Velika Britanija  AC – Alpine Club

100 % popust (brezplačno prenočevanje) imajo:
- gorski reševalci in markacisti na akciji.

Za obiskovalce, ki za prenočevanje uporabljajo lastno rjuho, velja dodaten popust v znesku 1,46 € na ceno prenočišča. Lastno rjuho je treba pokazati ob prijavi v planinski koči. Oskrbniki imajo pravico do občasnih pregledov ležišč, zlorabe pa se kaznujejo s plačilom 3-kratne polne cene ležišča.

Nezgodno zavarovanje
Vsi člani planinskega društva smo nezgodno zavarovani pri Zavarovalnici Tilia d. d., Novo mesto. Zavarovani smo 24 ur dnevno, celo leto, za nezgode pri dejavnostih, ki sodijo v program planinskega društva. Osnovno zavarovanje krije smrt zaradi nezgode v višini 5.500 € (oz. 5.000 € za predšolske in odnovnošolske otroke) in trajno izgubo splošne delovne sposobnosti (invalidnost). Zavarovalna vsota za 100 % invalidnost je do 8.500 €.

Zavarovanje je veljavno, če je članarina plačana pred nesrečo. Zato priporočamo, da članarino plačate najkasneje do 31. 1. tekočega leta. Zavarovalno jamstvo sicer začne veljati ob 24. uri tistega dne, ko je bila plačana članarina. Izjemo predstavlja mesec januar. Če pride do nesreče v tem mesecu in članarine še niste poravnali, ste zavarovani tudi v primeru, če ste imeli plačano članarino za preteklo leto.

Zavarovanje za primer reševanja v tujih gorah
Vsi člani planinskega društva zavarovani za kritje stroškov reševanja v evropskih gorah s kritjem stroškov prevoza v domovino do višine 2.800 €, A člani pa do višine 15.000 €. Ob plačilu članarine vam bo planinsko društvo izdalo potrdilo o zavarovanju za primer reševanja v tujih gorah v angleškem jeziku. Potrdilo hranite pri sebi in ga v primeru nesreče predložite tujim reševalcem.

Prijava škodnega zahtevka ob nesreči
Nesrečo zavarovalnici prijavimo na posebnem obrazcu, ki ga dobite v pisarni društva ali na Planinski zvezi Slovenije. Obrazec izpolnite, potrditi pa ga mora matično planinsko društvo. Priloga obrazca je zdravstvena in ostala dokumentacija, ki je potrebna za rešitev odškodninskega zahtevka. Predložiti je treba tudi fotokopijo članske izkaznice na kateri je vidna znamkica za tekoče leto. Obrazec in prilogo pošljete na naslov: Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova ulica 9, p. p. 214 – IV, 1001 Ljubljana.

Spletno naročanje
Vsi dosedanji člani in članice Planinskega društva Domžale lahko članske znamkice naročite tudi po spletu. Plačilo članarine skupaj s stroški razpošiljanja opravite ob prejemu članskih znamk po pošti. 

Novi člani

V skladu z Zakonom o društvih in Pravili Planinskega društva Domžale (148 KB, PDF) morajo vsi, ki se želijo včlaniti, izpolniti pristopno izjavo (PDF 1 MB). Za mlajše od 7. leta starosti pristopno izjavo podpiše njegov zakoniti zastopnik, od otrokovega 7. leta do dopolnjenega mladoletnikovega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

S pisnim soglasjem novi član potrjuje:

  • da pozna pravice in obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Planinskem društvu Domžale, da je seznanjen/a z osnovnim namenom delovanja društva in Planinske zveze Slovenije in se bo ravnal/a po določilih Častnega kodeksa slovenskih planincev (157 KB, Word),
  • da dovoljuje zbiranje, hranjenje in uporabo podatkov za namene delovanja Planinskega društva Domžale v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov,
  • da pozna postopek izbrisa iz članstva – v primeru trikratnega zaporednega neplačila članarine bom izbrisan/a iz seznama in s tem izgubil/a pravico do obveščenosti.

Vpisnine v društvo ne zaračunavamo.


Številčnost članstva
leto/vrsta članarineABS+ŠP+Oskupaj
2003123362128422
2004 21946165430
2005 21944162425

2006

 

210

50

152

412

2007

 1

229

48

170

448

 2008

 1

277 

57 

186

 521

 2009

 5

299 

 59

224

 587

Društvo za člane

Planinsko društvo Domžale stalno obvešča članstvo o lastnih programskih aktivnostih in gorniških akcijah na splošno ter svetuje, kako naj članstvo in drugi obiskovalci gora izboljšajo gorniško dejavnost.

Informacije o društvenih akcijah
Pošljite e-pošto na info@pdd.si in vas bomo dodali na seznam prejemnikov e-obvestil o vseh društvenih akcijah.

Komu namenjate del dohodnine?
Na podlagi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije in objavljenega seznama upravičencev, lahko namenite za delo našega društva do 0,5 % dohodnine, ki vam bo odmerjena za leto 2010. Na svoji davčni napovedi vpišite davčno številko Planinskega društva Domžale (70096864) in podprite naše delo. Hvala!

Gore, informativno glasilo članic in članov Planinskega društva Domžale
Začelo se je ob Mednarodnem letu gora, ko je izšla predpredprva številka društvenega informativnega glasila Gore. Od takrat je izšlo še nekaj številk glasila, ki ga po pošti brezplačno prejmejo vsi člani in članice (tisti, ki so članarino poravnali vsaj enkrat v zadnjih petih letih).

Vsako leto izideta dve številki glasila, ki ima od leta 2006 novo vsebinsko zasnovo na 12 straneh A4 formata s stalnimi rubrikami:
 mlade stezice (dejavnost mladinskega odseka),
 previsna melišča (alpinistični odsek),
 društveni udje (upravni odbor),
 roling stonsi (napotki za varnost v gorah),
 čopozitivi (razstava fotografij društvenih avtorjev),
 (z)vodništvo (vodniški odsek),
 perje (športno plezalni odsek),
 beremo z nogami (knjižne gorniške novosti),
 cekinčki (informacije o članskih pravicah in dolžnostih) in
 srečno v gore.

Glasilo Gore dobite v društveni pisarni in ob izidu v Knjižnici Domžale.

Del sredstev za izdajanje glasila Gore namenja Občina Domžale iz sredstev za sofinanciranje programov založništva.

Arhiv izdanih številk:

peta številka, letnik 5, oktober 2012 (2,86 MB, PDF)  

četrta številka, letnik 4, avgust 2011 (1,71 MB, PDF) 

tretja številka, letnik 3, december 2009 (1,37 MB, PDF)

druga številka, letnik 2, februar 2008 (1,5 MB, PDF)
druga številka, letnik 2, februar 2008 (1,1 MB, PDF)

prva številka, letnik 1, februar 2006 (3,1 MB, PDF)
prva številka, letnik 1, februar 2006 (489 KB, PDF)

izredna  predprva številka, letnik 0, februar 2004
 (1,8 MB, PDF)

predprva številka, letnik 0, maj 2003 (437 KB, PDF)
predprva številka, letnik 0, maj 2003 – vprašalnik (40 KB, PDF)

predpredprva številka, letnik 0, 2002 (1,8 MB, PDF)

 

Gorniški programček
V letu 2006 smo prvič izdali Gorniški programček 2006 s pregledom društvenih aktivnosti. Programček je izšel tudi v letu 2012 in sicer v 1200 izvodih. Brezplačno so ga po pošti prejeli vsi člani, dosegljiv pa je v društveni pisarni, občasno pa tudi v Knjižnici Domžale.

Gorniški programček 2013 (764 KB, PDF)
Gorniški programček 2012
(4,8 MB, PDF)
Gorniški programček 2011
(3,4 MB, PDF)
Gorniški programček 2010 (3,1 MB, PDF)
Gorniški programček 2008 (987 KB, PDF)
Gorniški programček 2007
(527 KB, PDF)
Gorniški programček 2006 (1,8 MB, PDF)

Darilo članicam in članom
Vse članice in člani dobijo vsako leto brezplačno darilo, ki jim pomaga izboljšati gorniško znanje in počutje v gorah. V preteklih letih smo jim namenili:

2002   majico ob Mednarodnem letu gora (slika 143 KB, JPG; vizitka 645 KB, DOC) in Planinski vestnik 12
2003   Gornikov svetovalec in Recept za zdravo življenje
2004   knjižico Z gibanjem in zdravo prehrano do zdravja in Napotke obiskovalcem gorskega sveta
2005   Gozdna učna pot Šumberk
2006   Obiskovalci gora spoštujemo Alpsko konvencijo!

Knjižnica
V društveni knjižnici imamo večino strokovne literature, vodnikov in zemljevidov slovenskih gorskih skupin, ki si jih lahko brezplačno izposodite. Med revijami naročamo Planinski vestnik, Šport mladih in Šport. Za svetovanje in izposojo literature in zemljevidov se obrnite na načelnike posameznih odsekov v času uradnih ur.

Popis knjižničnega gradiva (73 KB, Excell)

Hranimo tudi zbirko stotih črnobelih diapozitivov o Razvoju slovenskega planinstva (551 KB, PDF), ki sta jo pripravila Jaka Čop in Borut Peršolja.

Izposoja osebne tehnične gorniške opreme
V kolikor se šele začenjate ukvarjati z zahtevnejšim gorništvom oziroma s hojo in plezanjem po zelo zahtevnih poteh, kjer je priporočena uporaba samovarovalnega sestava (plezalni pas, čelada, zaviralna ploščica, vrv, dve vponki, zaščitne rokavice ob ustrezni osebni opremi) si lahko za posamezno turo sposodite društveno opremo. Izposojamo tudi lavinski žolni. Opozarjamo na znano dejstvo, da je opremo treba znati tudi pravilno uporabljati, kar lahko storite na vodenih turah. Za izposojo opreme se obrnite na načelnike posameznih odsekov v času uradnih ur.

Opremo (ob plačilu ustreznega nadomestila) izposoja tudi IGLU šport, d. o. o., Tržaška cesta 88, Ljubljana.

Rekreacija
Člani društva se lahko pridružite rekreaciji članov mladinskega odseka, ki poteka vsak torek od 20.30 do 22. ure v telovadnici Osnovne šole Dob. V času rekreacije igramo odbojko, košarko in nogomet.

Gorniško znanje

Gorniško svetovanje
Članom dajemo brezplačne informacije o izvajanju gorniške dejavnosti, svetujemo o primerni izberi cilja oziroma načrtovanju izletov, pohodov, tur, turnih smukov in plezalnih vzponov, posredujemo strokovne napotke glede varnejšega gibanja in izbora ustrezne opreme, pa tudi glede samoizobraževanja s pomočjo kakovostne strokovne literature.

Spodnja besedila so na voljo brez omejitev, v primeru nadaljnje uporabe prosimo za dosledno navedbo vira (naslov dokumenta, avtor, spletna stran):

Napotki za varnejšo hojo, plezanje in bivanje v gorah (43 KB, Word)
Kratka šola gorništva.

Osebni opomnilni seznam za kakovostno izvedbo izleta, pohoda, ture (51 KB, PDF)
Preveri, kako se teorija uporablja v praksi.

Načrt izleta, pohoda, ture (70 KB, PDF) (DOC) (111 KB, Word)
Dobra priprava pripomore k vrnitvi domov.

Osebna in tehnična oprema gornika (45 KB, PDF)
Opis in seznam potrebščin.

Prijava gorske nesreče (58 KB, PDF) (DOC) (113 KB, Word)
V pomoč, ko se svet zlije v trenutek.

Zdravi v gore (4,37 MB, PDF)
Pomagajmo prvi.

Kaj počnemo? (361 KB, PDF)
S prstom, besedilom in ilustracijami Zvonka Čoha kažemo na probleme v gorah.

Gorniška literatura (87 KB, PDF)
Knjižne gore za mrzle in deževne dni.

Gorniška literatura za otroke in mladostnike (44 KB, PDF)
Besede najmlajših gora, ki vabijo zvečer in po izletu.

Financiranje dejavnosti planinskega društva (76 KB, PDF)
V pomoč društvom, ko se borijo za svoj kos pogače.

Predlogi in pripombe na pogodbo o dodelitvi statusa
in o oskrbovanju ter opravljanju planinske koče
(108 KB, PDF)
Planinskim društvom, ki imajo planinske koče.

Strokovno delo

Leta 1998 je bil sprejet Zakon o športu, ki je uredil področje delovanja strokovnih delavcev v športu. V 26. členu zakona je določeno, da je »strokovni delavec v športu tisti, ki opravlja v športu vzgojno-izobraževalno ali strokovno-organizacijsko delo in mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenost«.

Planinska zveza Slovenije je vse svoje programe usposabljanj posredovala v potrditev Strokovnemu svetu Republike Slovenije za šport. Ta je programe usposabljanja potrdil, planinska društva pa lahko za te programe uveljavljajo pravico do nadomestila sredstev za osnovno in licenčno usposabljanje. Osnovno usposabljanje je namenjeno pridobitvi usposobljenosti, licenčno usposabljanje pa obsega dodatno in nadaljevalno usposabljanje. Dodatno je namenjeno obnavljanju obstoječih znanj in uvajanju novosti, nadaljevalno usposabljanje pa je namenjeno pridobivanju višje ravni usposobljenosti.

V Planinskem društvu Domžale deluje številčna ekipa strokovno usposobljenih športnih delavcev.

Število usposobljenih strokovnih delavcev v športu na področju gorništva.
nazivregistriranipripravnikitečajnikiskupaj
vaditelj orientacije PZS4004
mentor planinske skupine2002
vodnik PZS A kategorije202022
vodnik PZS B kategorije7209
vodnik PZS C kategorije1102
vodnik PZS D kategorije7108
vodnik PZS G kategorije1001
inštruktor planinske vzgoje1001
alpinist1421035
alpinistični inštruktor4004
mednarodni sodnik tekmovalnega lednega plezanja

 2

 1

 0

 3

športni plezalec212014
inštruktor športnega plezanja6006
varuh gorske narave2002
markacist8008
inštruktor za pota2002

 

Povezave

Gore in ljudje
Spletna stran, ki jo ureja Franci Savenc, omogoča najcelovitejši pregled dogajanja v gorah in pod njimi.

Planinska zveza Slovenije
Najstarejša gorniška organizacija v Sloveniji, ki s široko dejavnostjo omogoča dostopnost gora.

Planinski vestnik
Revija za ljubitelje gora, glasilo Planinske zveze Slovenije in najstarejša slovenska revija.

Gorska reševalna zveza Slovenije
Humanitarna organizacija, prekaljena v sreči pomaganja drugim.

Mednarodna zveza planinskih organizacij (UIAA)
Izmenjevalka izkušenj na mednarodni ravni in oblikovalka standardov varnosti v gorah.

Združenje gorskih vodnikov Slovenije
Varnost in doživetja z roko v roki.

Cipra Slovenija
Skrbnica Alpske konvencije na domačih tleh.

Mountain Wilderness Slovenija
Za neokrnjenost gora.

Društvo za gorsko kulturo
Iz majhnega raste veliko.

Občina Domžale
Podpornica ustvarjalne domače grude.