Markacijski odsek

Vse poti so večno stare, vsak korak je večno nov.

                                                             Kajetan Kovič

Markacijski odsek uresničuje, kar je v knjigi Pot napisal Nejc Zaplotnik: »Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.« Markacisti so povezani v Komisijo za planinske poti Planinske zveze Slovenije.

Načelnik

Alojz Pirnat ml.

Sestajanje

Člani markacijskega odseka se sestajajo občasno v društvenih prostorih.

Člani

V markacijskem odseku je aktivnih osem članov, ki skupaj in osebno skrbijo za posamezne planinske poti:

številka poti

potek planinske potiskrbnik potikategorijadolžina poti v m
49Kamniška Bistrica–Presedljaj–KorošicaAlojz Pirnat ml., Sašo Egetelahka

6.630

51Stahovica–Sveti Primož–Pasja peč–Domžalski dom na Mali planini–GradiščeJože Petarka, Milan Turudićlahka

8.919

53Smrečje–Podkrajnik–Gojška planina–Domžalski dom na Mali planiniJože Petarka, Milan Turudićlahka

4.330

55Podkrajnik–Kisovec–priključek na pot 51 nad Pasjo pečjoJože Petarka, Milan Turudićlahka

1.714

57Presedljaj–KonjAlojz Pirnat ml., Sašo Egetezelo zahtevna

652

58Kranjski Rak–Sončna griča–Gojška planinaJože Petarka, Milan Turudićlahka

2.534

914Domžale–Tabor– Sv. TrojicaFranci Vesel, Marjan Križnar st.lahka

11.593

980Trnovče–Dupeljne–Kolovec–RudnikSrečo Križnarlahka

8.180

1536Golice–Menina planinaMarjan Križnar ml.lahka

5.998

    SKUPAJ

50.550

 

Dejavnost

Odsek skrbi za označevanje in vzdrževanje dobrih 52 km planinskih poti. Delo obsega markiranje planinskih poti, postavitev usmerjevalnih tabel, kovinskih varovalnih in napredovalnih naprav ter dodatne opreme na planinskih poteh, odpravo bližnjic na posameznih delih planinskih poti in usposabljanje za samostojno delovanje markacistov.

Na podlagi sklepa 15. dopisne in 16. redne seje upravnega odbora Planinskega društva Domžale (26. 1. 2005) je za vsako pot zadolžen posamezen markacist, ki jo obhodi vsaj trikrat letno.

Upravni odbor Planinskega društva Domžale je na 4. seji (20. 11. 2002) na podlagi prošnje Planinskega društva Bajtar sprejel sklep o prenosu planinskih poti št. 50 (Spodnja postaja gondolske žičnice Velika planina–planina Dol) in št. 56 (Velika planina–planina Dol–planina Rzenik–Konj) v njihovo upravljanje. Obe poti smo jim predali leta 2003.

V letu 2009 smo uskladili časovnice za vse planinske poti, pripravljamo pa interaktivne vodničke posameznih poti (v vzponu, v spustu, zemljevid, fotografije). Na poti čez Pasjo peč bomo na Sušavah namestili klopi in mizo. Na poteh št. 51, 53 in 55 bomo namestili smerne table z napisom Domžalski dom na Mali planini, na poti št. 51 pa nekaj dodatnih dopolnilnih tabel z zemljepisnimi imeni posameznih delov gonske poti. Prvi vikend v septembru bomo sodelovali pri izvedbi Svetovnega prvenstva v gorskih tekih, ki bo potekal po naši poti št. 51 na veliko planino.

Člani odseka skrbijo tudi za obhodnico – Domžalsko pot spominov.


Program 2010 – načrtovana vzdrževalna dela na planinskih poteh:

datumvsebinaudeležencikraj
april–junijpregled planinskih poti in zamenjava smernih tabelzadolženi markacistDomžalska pot spominov, planinske poti na Veliko planino in Konja
majcelovita obnova markacij Golice–Menina planina
junijporezovanje ruševja in obnova markacijštirje markacistipot Kamniška Bistrica–Presedljaj–Korošica
julijobnova markacijdva markacistaPodkrajnik–Kisovec–priključek na pot 51 nad Pasjo pečjo
september-november

pregled planinske poti

zadolženi markacistDomžalska pot spominov, planinske poti na Veliko planino in Konja