Prijava na akcijo Vodniškega odseka

Način prijave za posamezno akcijo vodniškega odseka:

  1. Deset dni pred akcijo je v društveni pisarni v času uradnih ur dostopen podrobnejši razpis akcije iz letnega programa društva. Obvestilo je sočasno objavljeno tudi na društveni spletni strani. Po pošti ali e-pošti ga prejmejo vsi, ki se prijavijo na društveni seznam za obveščanje.
  2. Razpis obsega: ime in priimek ter usposobljenost vodje, datum, cilj, opis poti, podatek o tehnični zahtevnosti poti, čas izvedbe, zborno mesto in čas odhoda, mesto in čas prihoda, način prevoza, zahtevana in priporočljiva osebna in tehnična oprema, postopek prijavljanja in cena, ki velja pri določenem številu prijavljenih.
  3. Iz različnih razlogov lahko pride do sprememb v programu.
  4. Praviloma prijave potekajo po telefonu, e-pošti in po pošti. Kadar je v razpisu posebej navedeno, je možna tudi prijava v društveni pisarni. Ob prijavi je obvezno plačilo cene na poslovni račun društva: 02300-0016704870, ki je odprt pri NLB d. d., Enota Domžale, Ljubljanska cesta 62, SI – 1230 Domžale. Kot namen nakazila napišite šifro stroškovnega mesta 47410.
  5. V sredo pred akcijo je vodnik Planinske zveze Slovenije, ki akcijo vodi, med 19. in 20. uro v prostorih društva na voljo za razgovor, pojasnila in nasvete.
  6. Vsi udeleženci morajo biti nezgodno zavarovani, kar dokazujejo z veljavno člansko izkaznico.