Program varstva gorske narave
Koordinator

Andrej Pečjak

Dejavnost

Naravovarstvena prizadevanja, ki v širšem pomenu vključujejo tako spoznavanje, doživljanje kot varovanje naravnih prvin slovenske pokrajine (alpski svet, 179 KB, PDF), že od samih začetkov izhajajo iz gorniških vrst. Pridružujemo se projektu "kakovostne množičnosti", ki ga vodi in izvaja Planinska zveza Slovenije. Gre za uresničevanje zavedanja, da je vsak obiskovalec gora (še posebej pa član planinske organizacije) hkrati tudi varuh, občudovalec in raziskovalec njenega bistva.

Vsi odseki so naprošeni, da pri izvajanju vseh aktivnosti v naravi namenjajo spoznavanju, doživljanju in varovanju gorske narave posebno pozornost. Verjamemo, da lahko najboljše rezultate dosežemo z osveščanjem (361 KB, PDF) članstva in obiskovalcev gora.

V okviru Planinske zveze Slovenije to področje pokriva Komisija za varstvo gorske narave.

V letu 2010 bomo skušali pripraviti akcijski program vključevanja določil Tirolske deklaracije v vse sestavine društvenega programa. Izvedli bomo predavanji na temo varstva gorske narave v gorniški in alpinistični šoli (2 x 2 uri) ter predavanje Tirolska deklaracija in alpinizem za vse člane alpinističnega odseka. Na taborih mladinskega odseka bomo izvedli predavanja, delavnice in ves program uskladili s trajnostno rabo gorskega sveta.

Program 2010 – varstvo gorske narave:

Izdali bomo tudi zgibanko Narava Velike planine.

Aktivno bomo sodelovali v koaliciji nevladnih organizacij za ohranitev Triglavskega narodnega parka (sooblikovali smo spomenico in osnutek novega zakona o Triglavskem narodnem parku) in pri aktivnostih CIPRA Slovenija, Društva za varstvo Alp za razglasitev Kamniško-Savinjskega regijskega parka.

datumakcijakraj
junijzgibanka Narava Velike planines CIPRA Slovenija 

 

Listina z vrhov in Tirolska deklaracija

Planinsko društvo Domžale se je ob Mednarodnem letu gora pridružilo hotenjem Mednarodne zveze gorniških organizacij (UIAA) izraženim v Listini z vrhov in Tirolski deklaraciji.

Listina z vrhov (45 KB, DOC)

Tirolska deklaracija o odlični praksi gorskih športov
Na vabilo Gorniške komisije Mednarodne zveze gorniških organizacij se je septembra 2002 v Innsbrucku zbralo več kot sto vrhunskih plezalcev, alpinistov, odpravarjev, gornikov in funkcionarjev nacionalnih in mednarodnih gorniških organizacij (med njimi Kurt Diemberger, Dought Scott, Andreas Huber, Reinhold Messner, od Slovencev pa Silvo Karo, mag. Klemen Medja, Marko Prezelj in dr. Tomaž Vrhovec). Zbrali so se zato, da bi pripravili Tirolsko deklaracijo, v kateri bi povzeli dobre navade in pravila, ki naj veljajo v gorskih športih. Po dolgotrajnem usklajevanju je bil sprejet dokument, ki v prvem delu opredeljuje splošna načela, v drugem delu, pa so zbrani konkretni napotki za uresničevanje posameznih členov deklaracije. Tirolsko deklaracijo je oktobra 2002 potrdila generalna skupščina Mednarodne zveze gorniških organizacij.

Mednarodni dan gora

Organizacija združenih narodov je – opogumljena z rezultati mednarodnega leta gora, ki je potekalo leta 2002 – 11. gruden razglasila za mednarodni dan gora. Mednarodni dan gora je priložnost, da ozavestimo javnost o pomembnosti življenja v gorah, poudarimo priložnosti za razvoj gorske pokrajine in zgradimo povezave, ki bodo zagotavljale pozitivne spremembe v gorskem svetu.

Vec informacij na http://www.fao.org/mnts/intl_mountain_day_en.asp

Sporočilo za medije ob Mednarodnem dnevu gora.