Gospodarski odsek

Začel je delovati ob pripravah na gradnjo Domžalskega doma na Mali planini (1534 m, Kamniško-Savinjske Alpe) v letu 1951. Od odprtja v letu 1953 je Domžalski dom na Mali planini, poleg samega mesta Domžale in kasnejših »domžalskih« alpinističnih smeri, edina sestavina slovenske pokrajine, ki nenehno sporoča od kod smo in kaj smo (od leta 2006, ko je občina sredi Domžal odprla "svoj" Domžalski dom, prej opisano žal ne drži več ...).

Gospodar

Po sklepu upravnega odbora je gospodar Domžalskega doma na Mali planini Jernej Grad:

Jernej Grad, Dragomelj 129, Dragomelj, SI – 1230 Domžale

Gospodar Domžalskega doma na Mali planini:
- skrbi za stalen oseben stik z najemnico,
- redno (najmanj enkrat mesečno) pregleduje stanje planinske koče, način vzdrževanja in v tej zvezi daje predloge in pripombe, ki so vpisani v knjigo pregledov Domžalskega doma,
- v skladu z dogovorjenimi roki pozove najemnico k pripravi Programskega načrta Domžalskega doma na Mali planini za vsako sezono posebej in k predložitvi cenika storitev planinske koče, ki se nanaša na spoštovanje dogovorjenih cen, ki jih določa upravni odbor Planinske zveze Slovenije za izdajo soglasja s strani najemodajalca,
- pripravi predlog in v sodelovanju z najemnico vodi izvedbo letne inventure (popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja),
- skupaj z najemnico vsako leto pripravi osnutek načrta vzdrževalnih del večjih vrednosti ali investicijskih vlaganj in ga posreduje upravnemu odboru,
- nadzira izvajanje dogovorjenega obsega investicijskih vlaganj s strani najemnice in
- se udeležuje zbora gospodarjev planinskih koč v organizaciji Gospodarske komisije Planinske zveze Slovenije.

Sestajanje

Člani gospodarskega odseka se sestajajo občasno v društvenih prostorih.

Dejavnost

Gospodarski odsek skrbi za nemoteno poslovanje, delovanje in upravljanje s planinsko kočo. Oskrbovanje koče in kakovost gostinskih, prenočitvenih in seminarskih storitev od 1. julija 2005 zagotavlja Tatjana Mohar, s. p. Žaga 18, SI-1242 Stahovica, najemnica Domžalskega doma na Mali planini, ki bo to počela do 30. aprila 2010. S 1. majem 2010 prihaja v Domžalski dom nov najemnik Rok Čemažar.
 

Program 2010 – dejavnost gospodarskega odseka:

 januarsklep o izbiri novega najemnika 
februarprogramski načrt za sezono 2010/2011 – obravnava in sprejem na upravnem odboru
 majdelovna akcija pri Domžalskem domu na Mali planini in letna inventura
 junijgradbena dela 

Program 2010 – načrt vzdrževalnih in investicijskih del večjih vrednosti ter drugih stroškovnih aktivnosti v Domžalskem domu na Mali planini:
- vzdrževanje oskrbovalnega kolovoza,
- požarno zavarovanje,
- gospodar Domžalskega doma na Mali planini,
- izdelava in namestitev obvestilnih tabel na planinskih poteh,
- priprava gradbene in upravne dokumentacije za izvedbo prenove doma,
- pregled električne napeljave,
- beljenje,
- pregled strehe in žlebov na depandansi,
- nakup rjuh in oddej ter
- ureditev igral (pastirska hiška).

Program prenove deloma sofinancira Občina Domžale.