Športno plezalni odsek

Športno plezalni odsek je najmlajši med odseki. Ob prisotnosti Toma Česna je bil ustanovljen 1. aprila 2005. Pred tem se je športno plezanje razvijalo v alpinističnem odseku. Odsek je del Komisije za športno plezanje Planinske zveze Slovenije.

Načelnik

Jani Abe.

Sestajanje

Občasno v društvenih prostorih.

Člani

V športno plezalnem odseku je 9 aktivnih članov in članic, če odmislimo več kot sedemdeset udeležencev plezalnih šol na treh stopnjah.

Športno plezanje

Gre za prosto plezanje v umetnih in naravnih stenah, pri katerem so smeri dobro zavarovane.

"To je šport, ki ti napolni dušo. je idealen za uresničevanje starega gesla: Zdrav duh v zdravem telesu. Delajo mišice celega telesa, najpomembnejša pa je glava: da znaš sproščeno in učinkovito reševati probleme, ki ti jih zastavlja plezalna smer. In občutek, ko premagaš samega sebe, ko preplezaš smer, ki se ti je v določenem trenutku zdela nemogoča, to je tisto, ki ti da največ za življenje. Športno plezanje je odličen pripomoček za razvijanje samozavesti, pozitivne samopodobe, strpnosti ... Je šport, ki nima starostne omejitve, saj so smeri v plezališčih vseh težavnostnih stopenj in vsak lahko najde sebi ravno pravšnji izziv."

Martina Čufar   
Dejavnost

Vključevanje otrok, ki jih zanima športno plezanje, v redno in sistematično vadbo predstavlja začetek njihove plezalne in športne poti.

Organiziramo:

  • začetno šolo športnega plezanja za otroke od 7 do 14 leta starosti oziroma za tiste, ki se s plezanjem ukvarjajo prvo ali drugo leto,
  • nadaljevalno šolo športnega plezanja za otroke in mladostnike od 10 do 14 leta oziroma za tiste, ki se s plezanjem ukvarjajo 3–4 leta
  • tekmovalno športno plezanje za mladostnike od 11 do 14 leta, ki se s plezanjem ukvarjajo 4 leta ali več in
  • začetno šolo športnega plezanja za odrasle in mladostnike.

Vse stopnje so med seboj povezane, tako da udeleženci lahko v posameznih starostnih obdobjih prehajajo med njimi. Vpis poteka jeseni. Vse dejavnosti se odvijajo v Plezališču na Rodici.

datum

vsebina  vodja 

ponedeljek

tekmovalno športno plezanje, nadaljevalna šolaJani Abe

torek

tekmovalno športno plezanje, začetna šolaJani Abe

sreda, petek

začetna šola, nadaljevalna šola, tekmovalno športno plezanjeTomaž Bevk, Uroš Pavlič

četrtek

tekmovalno športno plezanje, začetna šola, športno plezalna šola za odrasleJani Abe, Uroš Pavlič

petek

tekmovalno športno plezanje, začetna šolaUroš Pavlič

 

Začetna šola športnega plezanja

Vsebuje prvine navduševanja in seznanitve z različnimi oblikami plezanja. To naravno obliko gibanja popestrimo z različnimi igralnimi gibalnimi nalogami in vajami, s čimer razvijamo kakovostno gibalno sposobnost. Udeleženci spoznajo osnovne tehnike in oblike športnega plezanja in osnovno plezalno opremo. Šolo vodita Jani Abe in  Uroš Pavlič.

Nadaljevalna šola športnega plezanja

Udeleženci spoznavajo osnovne in posebne tehnike športnega plezanja, vrvno tehniko in manevre. Ob igri, nalogah in vajah razvijajo moč, gibljivost, ravnotežje in koordinacijo gibov. Navajamo jih na sistematičnost in doslednost, omogočamo jim čim več plezanja v naravnih plezališčih. Vsi, ki dosežejo naziv pripravnika, se usposobijo za samostojno, pravilno, smotrno in učinkovito plezanje. Šolo vodi Jani Abe.


Začetna šola športnega plezanja za odrasle in mladostnike

Začetna šola športnega plezanja je namenjena vsem, ki bi se radi naučili osnov za varno plezanje v urejenih plezališčih in na umetnih stenah. Predstavljene bodo tehnike varovanja, osnove tehnike plezanja, potrebna oprema ter pravila vedenja v plezališčih. Tečajniki, ki bodo ob koncu usposabljanja sposobni samostojno plezati in varovati v vseh urejenih plezališčih in umetnih stenah, bodo po uspešno opravljenih izpitih pridobili naziv pripravnik športnega plezanja. Šolo vodita Tomaž Bevk in Uroš Pavlič.

Vabilo 

Tekmovalno športno plezanje
Namenjeno je mladostnikom, ki se želijo ukvarjati s tekmovalnim športnim plezanjem v okviru Državnega prvenstva v športnem plezanju. Poleg vsebin nadaljevalne šole športnega plezanja udeleženci spoznavajo priprave na tekmovanja, pomen samostojne vadbe in psihične priprave na tekmovanja. Udeleženci plezajo v naravnih plezališčih in pridobivajo izkušnje in znanje za tekmovalno ukvarjanje s športnim plezanjem. V okviru športno plezalnega odseka, se otroci znotraj tega odseka udeležujejo tekmovanj na regionalnem kot na državnem nivoju. Tekmovalni del vodi Jani Abe.


Program akcij športno plezalnega odseka:

datum

vsebinakrajorganizator

16. 1.

plezalni danOspJani Abe, Tomaž Bevk, Uroš Pavlič

23. 1.

trening na umetni steniCelovec (Avstrija)Jani Abe, Tomaž Bevk, Uroš Pavlič

10. 4.

plezalni danOspJani Abe, Tomaž Bevk, Uroš Pavlič

17. 4.

plezalni danKotečnikJani Abe, Tomaž Bevk, Uroš Pavlič

 24. 4.

plezalni dan RetovjeJani Abe, Tomaž Bevk, Uroš Pavlič

10.–13. 6.

zaključni športno plezalni taborKotečnik, OspJani Abe, Tomaž Bevk, Uroš Pavlič
 4.–11. 7.zaključni športno plezalni taborPaklenica Jani Abe, Tomaž Bevk, Uroš Pavlič

20. 8.–30. 9.

vpis v šole športnega plezanjaPlezališče RodicaTomaž Bevk

23. 10.

športni danOspJani Abe, Tomaž Bevk, Uroš Pavlič

13. 11.

trening na umetni steniCelovecJani Abe, Tomaž Bevk, Uroš PavličSodelovanje z osnovnimi šolami

Načrtujemo izvedbo športnih dni s športno plezalno vsebino za domžalske osnovne šole. Za učence Osnovne šole Rodica in Osnovne šole Roje bomo pripravili več urni tečaj športnega plezanja kot nadomestilo plačila najemnine za prostor Plezališča na Rodici.


Šport mladih - šport za dosežek (selektivni šport)

Sodelovali bomo na tekmah Gorenjske lige in na tekmah Državnega prvenstva v športnem plezanju, ki obsega tekmovanja v treh zvrsteh (težavnost, hitrost in balvansko plezanje). Za udeležbo je potrebna tekmovalna licenca in članstvo v planinskem društvu. Tekmuje se v naslednjih kategorijah:

  • mlajše kategorije: cicibani/ke (11 let in mlajši), mlajši/e dečki/klice (12 in 13 let),
  • srednje kategorije: starejši/e dečki/klice (14 in 15 let), kadeti/nje (16 in 17 let),
  • starejše kategorije: mladinci/ke (18 in 19 let) in absolutna kategorija (člani/ce, 20 let in več).
Športna rekreacija

Cilj odseka je dvigniti kakovost opravljenih športno plezalnih vzponov in preseči skupno število 150 vzponov.

Kakovostni šport

V kakovostni šport iz športnega plezanja uvrščamo športne dejavnosti, ki so usmerjene v tekmovalne dosežke na državnem prvenstvu ali vzpone v naravnih plezališčih, ki po kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez lahko športniku prinesejo enega izmed statusov vrhunskega športnika.

Vrhunski šport

Maja Šuštar
Maja Šuštar (1979) pleza od leta 1991. Doslej je preplezala prek 300 smeri od 7a težavnostne stopnje dalje, med njimi sta najtežji Sonce v očeh (8a+) in Brdavs (8a/a+). Maja Šuštar se udeležuje tekem v Državnem prvenstvu, kjer je letos dosegla najboljšo uvrstitev 4. mesto, v preteklih letih pa na tekmah državnega prvenstva ter mednarodnih mladinskih in članskih tekmah večkrat stala na stopničkah. Bila je tudi državna prvakinja v kadetski kategoriji. Z vzponom na pogled v smeri Befana v Buzetskem kanjonu (Hrvaška) z oceno 7c je izpolnila normo in dosegla mednarodni razred (1. 10. 2007–30. 9. 2009). V letu 2007 ji je uspelo nekaj vrhunskih vzponov: Giljotina (8a), Trojanski konj (7c+) v drugem poskusu in Befana (7c) na pogled.