Mladinski odsek

Mladinski odsek deluje od leta 1956 in je leta 2006 praznoval 50. letnico delovanja. Od ustanovitve smo del Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije.

Načelnik

Matej Ogorevc, njegov namestnik je David Češka.

Sestajanje

Vsak torek od 19.30 do 20.30 ure v društvenih prostorih.

Člani

V mladinskem odseku je 22 aktivnih odraslih članov in članic ter 159 osnovnošolcev in srednješolcev.

Planinske skupine

Mladinski odsek svojo redno dejavnost izvaja v planinskih skupinah, vsaka starostna skupina pa izvaja celoletni program vsebin. Program za predšolske otroke se imenuje Ciciban planinec, za osnovnošolce Mladi planinec, za srednješolce in študente pa Mladi za mlade. Program planinske skupine vodijo in v sodelovanju z udeleženci izvajajo mentorice planinskih skupin in vodniki Planinske zveze Slovenije. Člani planinskih skupin se srečujejo od enkrat tedensko do enkrat na mesec po eno uro na sestanku planinskega krožka (odvisno od mentorice), najmanj enkrat mesečno pa na izletu, pohodu ali turi.

mentor/ica
planinske skupine
šolaudeležencidan/ura
Marija Petarka OŠ Venclja Perka Domžale1. - 9. razredpo potrebi
Tadeja ČeškaOŠ Janka Kersnika Brdo5. - 7. razredtorek, 7. 30
  2. - 4. razred
četrtek, 7.30
Vlasta BizjakOŠ Preserje pri Radomljah1. - 3. razredtorek, 12. 55
Mateja PeršoljaOŠ Preserje pri Radomljah4. - 9. razredčetrtek, 13.45
Angelina Bolta
OŠ Domžale
1. - 5. razred
vsak drugi teden, termin po dogovoru
    

 

Izleti, pohodi, ture, tabori in planinska orientacijska tekmovanja

Mladinski odsek program izletov oblikuje in sprejema za šolsko leto, zato so cilji jesenskih in zimskih izletov znani konec avgusta oziroma na začetku novega šolskega leta.

Program 2010/2011 – izleti mladinskega odseka:

datumciljvodja
22. 9. 2012Pohorje David Češka, Matej Ogorevc
20. 10. 2012Kraški rob
Erika Kozamernik, Matej Ogorevc
24. 11. 2012
Gorjanci, Trdinov vrh
Matej Ogorevc
15. 12. 2012Neznano
 
19. 1. 2013ŠpilkDušan Prašnikar
16. 2. 2013 Tromeja
Matej Ogorevc
16. 3. 2013Orientacijski izletBojan Lenček
20. 4. 2013Golte
Luka Skočir, Jasna Grabeljšek
25. 5. 2013Peca Tadeja Češka, David Češka
15. 6. 2013Bohinjvodniki PZS
21.-25. 6. 2013Gorniški mini tabor na Mali planinivodniki PZS in srednješolci
8.-18. 8. 201333. gorniški tabor za otroke, mladostnike in mlade vodniki PZS

Prijave zbirajo mentorji planinskih skupin na osnovnih šolah. Za novinca je zaželeno, da se prvega izleta udeleži skupaj s starši, kasneje pa skupno udeležbo odsvetujemo. Za skupna doživetja vsako leto pripravimo tudi družinski izlet.

Gorniška tabora

V Domžalskem domu na Mali planini bomo od 24. do 27. junija 2010 izvedli Gorniški mini tabor, namenjen najmlajšim članom planinskih skupin. Izleti so prilagojeni starosti, znanju in izkušnjam udeležencev ter usposobljenosti vodnikov Planinske zveze Slovenije. Pri izbiri sledimo vodilu, da naj bo hoja gibalno učinkovita, raznovrstna, poučna, prijetna in zabavna. Izobraževalne, doživljajske in estetske vsebine so namenjene spoznavanju in raziskovanju pokrajinskih sestavin Velikoplaninske planote, trajnostnemu razvoju gorskih območij in varovanju gorske narave. Vsi udeleženci bodo dobili natančen seznam taborne opreme in pisni nasvet v zvezi z izbiro in uporabo osebne opreme.Imeli bomo dve predavanji z diapozitivi – Zgodovina slovenskega gorništva (črnobeli diapozitivi Jake Čopa) in Narava v gorskem svetu. Naučili se bomo izdelovati vozle (osmico, vpleteno osmico in ambulantni vozel) ter spoznali delo gorske reševalne službe (prenos ponesrečenca s pomočjo nosil UTE 2000 in iskanje pogrešanih s psom). Vsi udeleženci bodo izpolnjevali dnevnike Mladi planinec in pripravljali prispevke za taborni časopis.

V času od 8. do 18. avgusta 2013 bomo organizirali 33. večdnevni gorniški tabor za otroke, mladostnike in mlade. Program bo vseboval: 

  • izlete, pohode in ture,
  • učenje gorniških veščin,
  • spoznavanje gorskega sveta,
  • doživljanje gora,
  • varstvo narave,
  • druženje, sprostitev in zabavo.

S taboroma bomo kandidirali na razpisu Občine Domžale za sofinanciranje programov dela z mladimi in na razpisu za sofinanciranje programov mladinskih odsekov planinskih društev Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije.

Akcija Ciciban planinec

Seznanjanje z gorništvom lahko začnemo že v najzgodnejšem obdobju, zato je akcija Ciciban planinec namenjena cicibanom in njihovim odraslim spremljevalcem. Uvedena je bila leta 1975 in je del Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji. Akcijo izvajamo neorganizirano v okviru družinskega gorništva – na družinskih sprehodih in izletih. Udeleženci akcije brezplačno prejmejo dnevnik Ringa raja v katerega beležijo vtise z izletov in je hkrati njihova članska izkaznica.

Akcija Mladi planinec in gorniška šola

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije je akcijo Mladi planinec leta 1969 namenila osnovnošolcem (od približno 7. do 15. leta). Gre za nadaljevanje in nadgradnjo akcije Ciciban planinec, katere rezultate beležijo v dnevnik Mladega planinca.

Njen sestavni del je gorniška šola, zbir minimalnega gorniškega znanja, veščin in izkušenj za varnejšo in doživetij polnejše gibanje in bivanje v gorah, ki naj bi ga poznal in obvladal, kasneje pa tudi obnavljal in nadgrajeval vsak obiskovalec gora, še posebej pa član planinskega društva.


 

Državno tekmovanje Mladina in gore

Gre za uveljavljeno gorniško tekmovanje osnovnošolcev od 6. do 9. razreda. Namenjeno je spoznavanju in druženju mladih iz vse Slovenije in preverjanju naučenega teoretičnega in praktičnega gorniškega znanja, pridobljenih izkušenj ter osvojenih veščin štiri članskih ekip. Ekipe se najprej pomerijo na izbirnem regijskem tekmovanju, tretjina najboljših ekip pa se uvrsti v finalni del državnega tekmovanja, ki že tradicionalno poteka v januarju in na katerem zadnja leta vidno vlogo igrajo tudi naši člani.

Državno tekmovanje Mladina in gore je izšlo iz dejavnosti našega odseka in je bilo prvič izvedeno prav v Domžalah leta 1989. Prvo srečanje planinskih skupin z različnih osnovnih šol, ki so delovale v okviru mladinskega odseka Planinskega društva Domžale, je bilo na ravni občine Domžale leta 1982.

Planinska orientacija

Znanje in veščine, ki jih ponuja planinska orientacija, so eden najpomembnejših dejavnikov zagotavljanja varnosti v gorah. Planinska orientacija vzpodbuja doživljanje ter raziskovanje gora in navaja na samostojno gibanje v naravi. Planinska orientacijska tekmovanja razvijajo športni duh in omogočajo druženje ter medsebojno spoznavanje udeležencev. Odvijajo se v hribovitih ali gorskih območjih, tekmovalci (ekipa šteje od 3 do 5 članov) pa morajo poleg orientacije obvladati še snov Planinske šole, pokazati praktično gorniško znanje in biti v dobri telesni pripravljenosti. 

V tekmovalni sezoni 2012/2013 bomo z ekipami v kategorijah B (učenci od 7. do vključno 9. razreda), C (mladina od 1. letnika srednje šole do vključno 18. leta starosti) Č (mladina od 19. do 26. leta) ter D (člani nad 27 let) nastopili na štirih tekmah v Gorenjsko-dolenjski ligi, ob odlični uvrstitvi pa tudi na Slovenskem planinskem orientacijskem tekmovanju, na katerega se uvrstita prvi dve ekipi iz vsake kategorije in iz vsake področne planinske orientacijske lige. V mesecu marcu bomo organizirali tekmo v Gorenjsko-dolenjski ligi. V Gorenjsko-dolenjski planinski orientacijski ligi beležimo odlične rezultate in se redno uvrščamo na Slovensko planinsko tekmovanje.

Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje (SPOT) je največje planinsko tekmovanje v Sloveniji, ki se ga udeležuje okoli 100 od tri do pet članskih ekip, kar pomeni okoli 400 tekmovalcev iz vse Slovenije. Na SPOT se uvrstijo le najboljše ekipe iz okoli šestdesetih planinskih društev, ki tekmujejo v osmih področnih planinskih orientacijskih ligah.

Tekmovalci morajo na progah poleg znanja orientacije in ustrezne telesne pripravljenosti pokazati tudi znanje iz teoretičnega in praktičnega poznavanja snovi Planinske šole in splošnega planinskega znanja. Bistvo SPOT pa ni samo tekmovalnost, ampak tudi razvijanje tovarištva, medsebojnega poznavanja, spoznavanje pokrajine in upoštevanje načel Častnega kodeksa slovenskih planincev. Zato je orientacija pomembna dopolnilna dejavnost Planinske zveze Slovenije, ki je opredeljena tudi v Statutu Planinske zveze Slovenije.

Ekipe bodo tekmovale v osmih kategorijah (od A do H) pri čemer bodo ekipe v kategorijah C, D in H pričele tekmovanje v soboto in opravile tri tekme (dve dnevni in eno nočno), preostale ekipe pa bodo tekmovanje začele in končale v nedeljo ter opravile le eno dnevno tekmo.

Na Slovenskem planinskem orientacijskem tekmovanju smo doslej večkrat dosegli vrhunske rezultate: državni prvaki smo bili trikrat v kategoriji C (2000, 2005 in 2006), štirikrat v kategoriji D (2008, 2010, 2011, 2012), trikrat pa smo v kategoriji C osvojili drugo mesto (2002, 2003, 2004), ter dvakrat tretje (2009, 2012).

Planinska orientacijska tekmovanja:

datum

 vrsta

organizator
27. 10. 2012Gorenjsko-dolenjska liga: 1. tekma PD Krka Novo mesto
11. 11. 2012Gorenjsko-dolenjska liga: 2. tekma
MOPD Ljubljana-Matica
30. 3. 2013Gorenjsko-dolenjska liga: 3. tekmaMOPD Domžale
14. 4. 2013
Gorenjsko-dolenjska liga: 4. tekmaPD Brezovica
18., 19. 5. 2013
SPOT - Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje
Zasavska liga

Program Mladi za mlade

Z njim uresničujemo sodobno načelo prostovoljnih organizacij. V celoti ga oblikujejo in izpeljejo mladi sami. Ob tem poteka intenziven proces neformalnega izobraževanja in usposabljanja, pri katerem govorimo o področjih, ki so v veliki meri namenjena osebni rasti posameznika in o področjih, kjer izobraževanje presega osebno rast, saj posameznika vzpodbuja k posredovanju teh znanj drugim, mlajšim, manj izkušenim … Program je namenjen starostni skupini srednješolcev in mladim do 27. leta starosti.

Udeleženci akcije Mladi z mlade so izvajalci programa Mladost na stezicah – gorniški preventivni program za boj proti drogam. Akcija, ki preprečuje dolgočasje in vzbuja zanimanje za gorništvo kot način življenja, je namenjena srednješolcem na Gimnaziji Domžale in mladim do 27. leta starosti. Obsega izlete, pohode, ture, taborjenje in gorniška predavanja.

 

Gremo skupaj v hribe

Doslej je mladinski odsek Planinskega društva Domžale izdal že deset knjižic. Zadnja je izšla leta 2009. Od leta 2001 ima revija tudi ISSN kodo: 1580-8556. 

Sodelovanje z vrtci in osnovnimi šolami

Domžalskim vrtcem in šolam ponujamo strokovno pomoč pri izvedbi gorniških vsebin. Pri šolah so to zlasti športni dnevi z gorniško vsebino, po programu, ki smo ga pripravili pred leti. Program obsega izlete, pohode in ture za vse razrede v treh različnih težavnostnih stopnjah. 
Za vrtce:   Predaselj (2,13 MB, PDF)   Žagana peč (1,76 MB, PDF)

Za osnovne šole:

Program gorniške dejavnosti (27 KB, PDF)   Predstavitev gorništva (PDF)

Koželjeva pot (Stahovica–Kamniška Bistrica) (PDF)

Kamniška Bistrica (5. razred) (90 KB, PDF)   Velika planina (6. razred) (123 KB, PDF)

Nanos - za otroke (108 KB, PDF)   Nanos - za starše      (90 KB, PDF)        

  

Drugo

Za vodnike PZS nameravamo pripraviti večdnevno ledeniško turo v Centralne Alpe.

Utrinke z izletov, taborov, tekmovanj ter aktualne informacije si lahko ogledate tudi na našem Facebook profilu.Za ogled profila ni potrebna registracija - ogled slik je omogočen vsem uporabnikom spleta.