Predstavitev

 

Poslanstvo društva

Planinsko društvo Domžale je društvo po meri gora. Združujemo članice in člane, ki iščejo lepoto gora, se zavedajo odgovornosti do njih in jim namenjajo zvestobo.

Življenjski prostor

Od ustanovitve leta 1948:

 • združujemo gorniško članstvo (pretežno) na območju občine Domžale,
 • izvajamo gorništvo, prostovoljno vodništvo, alpinizem, športno plezanje, vzdržujemo planinske poti, skrbimo za Domžalski dom na Mali planini, za varstvo gorske narave, založništvo, informativno in arhivsko dejavnost,
 • prirejamo sprehode, izlete, pohode, ture, turne smuke, tabore, opravljamo alpinisticne in športno plezalne vzpone, organiziramo tekmovanja v lednem plezanju ter planinski orientaciji, pripravljamo odprave v tuje gorstva ter delovne akcije na planinskih poteh in pri planinski koči,
 • organiziramo dejavnost planinskih skupin (na osnovnih šolah) in odsekov ter skrbimo za družinsko gorništvo,
 • smo del civilne družbe in si s svojim delovanjem prizadevamo za dobrobit skupnosti v celoti in
 • razvijamo prostovoljno delo na vseh ravneh in v vseh oblikah gorniške dejavnosti.

Zapisnik ustanovnega občnega zbora Planinskega društva Domžale  (16. november 1948) (45 KB, Word)

Izvajamo športne panoge:

 • planinstvo,
 • planinstvo – alpinizem,
 • planinstvo – športno plezanje,
 • planinstvo – tekmovalno ledno plezanje in
 • planinstvo – planinska orientacija.

V programu imamo zastopane naslednje izseke športa:

 • šport otrok, mladostnikov in mladih,
 • športna rekreacija,
 • kakovostni šport,
 • vrhunski šport in
 • šport ljudi s posebnimi potrebami.

Posebno pozornost namenjamo:

 • varnosti v gorah,
 • gorniškemu usposabljanju otrok, mladostnikov in mladih,
 • kakovostnemu delu strokovnih delavcev v športu in
 • spoznavanju, raziskovanju, doživljanju in varovanju gorske narave.

Del sredstev za izvajanje programa namenja Občina Domžale iz sredstev:
razpisa za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov,
razpisa za sofinanciranje programov založništva,
razpisa za sofinanciranje programov mladih in
razpisa za sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov.

Odseki

Vključite se lahko v:

Na ravni upravnega odbora deluje koordinator programa varstva gorske narave, delovna skupina za članstvo in delovna skupina za programski in poslovni načrt Domžalskega doma na Mali planini.

Podatki o društvu
ime:Planinsko društvo Domžale
naslov:p. p. 66, SI – 1230 Domžale
sedež:Kopališka cesta 4, Domžale, Slovenija (120 KB, JPEG)
telefon/fax/odzivnik:01 724 81 06
spletni naslov:http://www.pdd.si
e-naslov:info@pdd.si
zakoniti zastopnik:Janko Vodlan, predsednik
register društev: št. 233, Upravna enota Domžale, Republika Slovenija
pravila društva:besedilo (148 KB, PDF), sprejeta 7. 3. 2008
razvid MŠŠ:DJI-116/2007
davčna številka:SI70096864
davčni zavezanec:da
matična številka:5010314
šifra dejavnosti SKD:93.120 Dejavnost športnih klubov
poslovni račun:SI56 0230 0001 6704 870
banka:

NLB d. d., Enota Domžale, Ljubljanska cesta 62, SI – 1230 Domžale

  
Informacije o varovanju osebnih podatkov: Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 Predlog 2013

Pravila planinskega društva Domžale

Uradne ure na sedežu društva
informacijska pisarna:občasno (info: 041/ 754-973 janko, 031/246-201 jernej)
mladinski odsek:torek    od 19.30 do 20.30 ure
alpinistični odsek:četrtek  od 20. do 21. ure
gospodarski, markacijski,
športno plezalni in vodniški odsek:


občasno

Prepoznavnost društva

Društveni znak
Osrednji del znaka, ki ga uporabljamo od leta 1995, je figura Domžalskega doma na Mali planini.

Prapor
Razvili smo ga leta 1978 ob tridesetletnici ustanovitve društva in ga uporabljamo ob svečanih priložnostih. Prapor je temno modre barve, obrobljen je z zlatim trakom. Na čelni strani prapora je znak PZS in zlat napis: PLANINSKO DRUŠTVO DOMŽALE 1948 1978. Na hrbtni strani prapora je upodobljen Domžalski dom na Mali planini z Ojstrico in zavarovanim gorskim cvetjem (kamniška murka, lepi jeglič, planika, clusijev svišč, julijski mak in sleč). Ne glede na zastarelost znaka PZS in ob razumevanju vseh družbenih okoliščin prejšnjega političnega sistema prapor uporabljamo v prvotni obliki.

Društvena priznanja
Planinsko društvo Domžale ima v svojih pravilih za posebne in izjemne zasluge ter življenjsko delo na področju gorniške dejavnosti predvidenih šest stopenj priznanj:

 • diploma častnega predsednika oziroma odbornika,
 • spominska plaketa,
 • zlata, srebrna in bronasta plaketa in
 • priznanje Planinskega društva Domžale.

Prvič smo društvena priznanja izdelali ob 50. letnici Planinskega društva Domžale. Z dosežki svojih članov vsako leto kandidiramo tudi za priznanja Občine Domžale, Zavoda za šport in rekreacijo Domžale in Planinske zveze Slovenije.

Pregled članov dobitnikov vseh priznanj (33 KB, PDF)

Prejeta priznanja
Prejeli smo več priznanj, med njimi Zlato plaketo Občine Domžale in priznanje Mladina in gore.

Članstvo in sodelovanje

Smo člani:

Sodelujemo:

Pobratenje:
Od leta 1982 smo pobrateni s Hrvaškim planinskim društvom Bilo Koprivnica (Hrvaška).

Naši člani:

Janez Jeglič
Virtuoz svetovnega alpinizma

Silvo Karo
Vsestranski sooblikovalec sodobnega alpinizma

Stane Klemenc
Alpinist, gorski vodnik, fotograf in polarni raziskovalec

Franci Vesel

Starosta domžalskih in slovenskih markacistov 

Opravljanje drugih nalog:
Tadeja Češka, Lili Jazbec, Milan Jazbec, Klemen Miklič, Borut Peršolja, Alojz Pirnat ml. in Dušan Prašnikar kot predavatelji in inštruktorji sodelujejo pri izvedbi različnih usposabljanj Planinske zveze Slovenije. Naši člani delujejo tudi v različnih organih izven društva:

Tadeja ČeškaČlanica odbora mentorjev planinskih skupin Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije.
Silvo Karo
Član Strokovnega sveta Republike Slovenije za Šport, predsednik Društva za gorsko kulturo.
Matej OgorevcPredsednik Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije.
Jasna Pečjak
Načelnice podkomisije za tekmovalno ledno plezanje Komisije za alpinizem pri Planinski zvezi Slovenije, sodnica temovalnega lednega plezanja z mednarodno licenco.
Andrej Pečjak
 
Član podkomisije za tekmovalno ledno plezanje Komisije za alpinizem pri Planinski zvezi Slovenije in njen predstavnik v komisiji za tekmovalno ledno plezanje Mednarodne zveze gorniških organizacij, sodnik tekmovalnega lednega plezanja z mednarodno licenco.
Borut Peršolja  

Podpredsenik Planinske zveze Slovenije, član odbora Gore in varnost, član Ustanove sklad Okrešelj, član razvojne skupine programa Ciciban planinec in Mladi planinec Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije, zunanji sodelavec Katedre za gorništvo, športno plezanje in aktivnosti v naravi Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, član upravnega odbora CIPRA Slovenija.

Mateja Peršolja Vodja razvojne skupine Ciciban planinec in Mladi planinec Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije.
Alojz Pirnat ml.Vodja Odbora za planinske poti Kamniško bistriškega Meddruštvenega odbora planinskih društev Planinske zveze Slovenije, član tehnične podkomisijeKomisije za pota pri Planinski zvezi Slovenije.
Dušan PrašnikarČlan upravnega odbora CIPRA Slovenija.

 

Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa

Z odločbo Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (št. 022-215/2002, 22. 07. 2002) smo leta 2002 pridobili status društva, ki deluje v javnem interesu na podrocju športa za dobo petih let, od 1. 2. 2002 do 31. 1. 2007. V razvid društev, ki delujejo v javnem interesu na podrocju športa, smo bili vpisani pod zaporedno številko JI-0731/2002.

Jeseni 2006 smo na Ministrstvo za šolstvo in šport vložili vlogo za podaljšanje statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa. Z odločbo Ministrstva za šolstvo in šport št. 6717-25/2006, 31. 8. 2007, smo dobili status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, za nedoločen čas. V evidenco društev smo vpisani pod zaporedno številko DJI-116/2007.

Donatorji in sponzorji

V letu 2009 so program in naše prostovoljno delo podprli:
Abanka Vipa d.d., Ljubljana
Banka Domžale d. d., Domžale
Farme Ihan d. d., Domžale
Mobitel d. d., Ljubljana
Občina Domžale, Domžale
Sidarta d. o. o., Ljubljana
Uredništvo Planinskega vestnika, Ljubljana
Zavod za šport in rekreacijo Domžale, Domžale